ازآنجاییکه شرکتهای تجاری و صنعتی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم و قابل اهمیتشان بسته بندی محصولات و یا هدایای ایشان می باشد ،


لکن بخش وسیعی از خط تولید مجموعه ما به سفارشات سازمانها و شرکتها با توان تولید هزاران قطعه در روز اختصاص یافته است.


پس اگر نیازمند دریافت اطلاعات تکمیلی و یا ثبت سفارش در این خصوص هستید با ما تماس حاصل فرمایید.


Info@Boxisho.com